Verdun

Verdun, symbool van de Eerste Wereldoorlog
Verdun is meer dan welke stad dan ook een symbool van de Eerste Wereldoorlog vanwege de intensiteit en de lange duur van de gevechten die er plaatsvonden. De herdenkingsplaatsen en authentieke overblijfselen zijn nog altijd even aangrijpend. De Slag om Verdun (21 februari 1916 – 20 december 1916) was een van de bloedigste veldslagen uit de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Tot op de dag van vandaag staat hij symbool voor de zinloze slachting van mensenlevens.

Mémorial van Verdun: Belangrijke plaats
Het Mémorial staat op het slagveld van Verdun, op zichzelf al een uitzonderlijke plaats. In 1967 werd hier onder bescherming van Maurice Genevoix, oud-strijder en academicus, een herdenkingsmuseum gebouwd. Het Memorial is onlangs gerenoveerd. In dit museum is een opmerkelijke collectie voorwerpen en beelden te zien, verrijkt met ervaringsverhalen. Een plaats voor herdenking, overdracht en emotie. Een aan de soldaten gewijde audiovisuele show en een uitzicht op dit gehavende oorlogsland benadrukken het grote belang van deze plaats.